SMA WIFI ANTENNA EXTENSION KIT

SMA WIFI ANTENNA EXTENSION KIT

Product #: EXTANT-US-40

Description

SMA WIFI ANTENNA EXTENSION KIT